Działalność

Armatoora SA to spółka z Grupy Armatura, w 100% zależna od Armatura Kraków SA działająca w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nisku. Prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania oraz baterii sanitarnych. W ramach kontraktów business to business wytwarza także różnorodne odlewy aluminiowe na potrzeby przemysłu energetycznego.

Armatoora SA jest także właścicielem otwartego formalnie w grudniu 2010 r. Centrum Logistycznego Grupy Armatura o łącznej powierzchni ponad 12,6 tys. m2, obejmującego: magazyn zaopatrzeniowy o powierzchni ponad 4,1 tys. m2 z trzema dokami załadunkowymi, magazyn dystrybucji o powierzchni ponad 8,5 m2 z pięcioma dokami rozładunkowymi oraz infrastrukturą manewrową i komunikacyjną.

Dynamiczny rozwój skali działalności Armatoora SA jest realizowany poprzez rozbudowę efektywnego i wydajnego parku maszynowego, wprowadzenie nowoczesnych modeli produktów oraz intensyfikację kooperacji w ramach relacji B2B. Armatoora SA przywiązuje dużą wagę do utrzymywania wysokich wymogów jakościowych produkowanych wyrobów.

W marcu 2009 r. Armatoora SA przejęła nowoczesną fabrykę zlokalizowaną na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z zespołem środków trwałych stanowiących wyposażenie techniczne kompletnego procesu produkcji grzejników aluminiowych. Od chwili przejęcia Spółka rozpoczęła produkcję czterech modeli grzejników centralnego ogrzewania, sprzedawanych pod markami własnymi: Armatura i Greta oraz pod markami: Alice i Gavia, dedykowanymi dla największych na rynku grup zakupowych.

Na bazie potencjału Armatoora SA, począwszy od 2009 roku Grupa Armatura utrzymuje pozycję lidera na krajowym rynku grzejników aluminiowych. Inwestycje dokonane w roku 2010 zwiększyły możliwości produkcyjne Armatoora SA o ponad 30% i przyczyniło się do osiągnięcia w 2012 roku ponad 40% udziału w krajowym rynku grzejników aluminiowych (według BRG Building Solutions Report May 2013). Silnie rozwijającym się segmentem działalności Armatoora SA jest produkcja różnorodnych odlewów aluminiowych, wytwarzanych na specjalne zamówienia w relacjach B2B. Produkty te przeznaczone na potrzeby przemysłu energetycznego charakteryzują się wysoką jakością i precyzją wykonania.

Z uwagi na lokalizację na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nisku, Armatoora SA pełni rolę centrum zysków Grupy Armatura, skupiając działalność produkcyjną beterii sanitarnych oraz grzejników centralnego ogrzewania. W wyniku reorganizacji procesów produkcyjnych Grupy, od 2011 roku produkcja baterii sanitarnych jest w pełni realizowana przez Armatoora SA. Baterie sanitarne wytwarzane pod marką Armatura dystrybuowane są wyłącznie przez sieć dystrybucji Grupy Armatura.